Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Koşulları

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli

Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden

gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup,

maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 - KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış

fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması

Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2.1 - SATICI BİLGİLERİ

Adres: Tahtakale Mahallesi, Işıkhan, No:11, Tomruk Sk No:102, 34000 Fatih/İstanbul

Telefon: 0212 527 05 18

Email: info@teleteknoloji.com

MADDE 2.2 - ALICI BİLGİLERİ

Müşteri olarak www.teleteknoloji.com alışveriş sitesine üye olan kişi, üye olurken kullanılan

adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli,

siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1 - ALICI, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış

fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve

elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 - Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir

ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre

içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI'ya daha

önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

4.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim

edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden teleteknoloji sorumlu tutulamaz.

4.4 - teleteknoloji, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere

uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının teleteknoloji

ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettigi ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır.


Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise,

teleteknoloji ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan

kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması

nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini teleteknoloji ödememesi halinde,

ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde teleteknoloji

gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.7- teleteknoloji mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın

kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim

edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal

edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat

süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini

kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödedigi tutar 10 gün içinde kendisine

nakten ve defaten ödenir.

4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk

olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için teleteknoloji'ye gönderilebilir,

bu takdirde kargo giderleri teleteknoloji tarafından karşılanacaktır.

4.9- işbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp teleteknoloji faks veya posta yoluyla

ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 5 - CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden

itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre

içinde teleteknoloji'ye faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili

madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün teleteknoloji’ye gönderildiğine ilişkin kargo

teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden

7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair

yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli

ALICI tarafından karşılanır. Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya

üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma

hakkını kullanamaz.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi

rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal

edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden

itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

işbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar

Tüketici Hakem Heyetleri ile teleteknoloji'nin yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri

yetkilidir.

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş

sayılacaktır.

Scroll